Uitnodiging bijeenkomst over Informatieplicht Energiebesparing voor ondernemers op 3 juni 2019 in Utrecht

Beste ondernemer,

Op maandag 3 juni 2019 organiseren MKB-Utrecht en VNO-NCW provincie Utrecht in samenwerking met Essent Zakelijk een netwerkbijeenkomst voor ondernemers over verplichte verduurzaming vanuit de overheid.

Informatieplicht Energiebesparing
Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten ruim 125.000 bedrijven en organisaties verplicht de overheid informeren over welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Na afloop van deze avond weet u […]

WATTJEMOETWETEN INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. MKB-Utrecht werkt samen met VNO-NCW Midden om ondernemers te informeren.

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Informatieplicht energiebesparing
De […]