Gezocht: MKB-ondernemingen die willen meewerken aan een onderzoek naar preventie van financiële en gezondheidsproblemen bij hun medewerkers

Hoe voorkom je schulden en gezondheidsproblemen bij medewerkers in het MKB? Life-events 

Uit eerder onderzoek weten we dat life-events (zoals een echtscheiding) een trigger kunnen zijn voor het  ontstaan van financiële problemen en van gezondheidsproblemen zoals stress, slaapproblemen en op  langere termijn chronische aandoeningen.  

Onderzoek 

De Hogeschool Utrecht (Lectoraat Schulden en Incasso en Lectoraat Organiseren van Waardig Werk) en  de Wageningen Universiteit (Leerstoelgroep Consumptie en Gezonde Leefstijl) willen samen met MKB ondernemingen onderzoeken hoe medewerkers deze problemen kunnen voorblijven, door coaching te  bieden op het moment dat de life-events zich voordoen.  

Daarvoor zoeken we MKB-ondernemingen (<250 medewerkers) die willen meedoen aan een onderzoek.  Meedoen houdt in:  

– meedenken over relevante uitkomsten: wat zijn voor een MKB-werkgever relevante uitkomsten?

– meedenken over relevante randvoorwaarden: waaraan moet de coaching voldoen in het MKB? 

– medewerkers gelegenheid geven om mee te doen aan coaching en het onderzoek onder werktijd 

Coaching 

Medewerkers die een life-event doormaken, krijgen in het kader van het onderzoek een oriënterend  coachingsgesprek aangeboden. Daarin wordt gekeken naar veranderingen in de financiële situatie en  gezondheid. Als de situatie daarom vraagt, worden vervolgafspraken gepland. Uiteraard is deelname op  vrijwillige basis. De coaching is onafhankelijk en vertrouwelijk (herleidbare informatie wordt niet gedeeld  met de werkgever). Ook overige aspecten van het onderzoek (zoals interviews met medewerkers) zijn  uiteraard vertrouwelijk.  

Praktisch 

Concreet vragen we dus uren als investering: 

– coaching medewerker: minimaal 1 uur, maximaal 25 uur 

– onderzoek medewerkers (bijv. interview, vragenlijst): 4 uur per jaar 

– onderzoek werkgever (management/HR, meedenken en interne coördinatie ): 2 – 4 uur per maand  (afhankelijk van omvang organisatie) 

De medewerkers krijgen de coaching aangeboden (dus er zijn geen andere kosten). 

De looptijd van het project is twee jaar. Momenteel zitten we in de aanvraagfase. Beoogde startdatum  ligt in Q3 van 2021. 

Meer weten? 

Neem contact op met: 

Dr Susanne Tonnon Hogeschool Utrecht: susanne.tonnon@hu.nl  

 

Door | 09-03-2021 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *