Inspirerende Marktdag Ondernemend Samen Werken in Provincie Utrecht: Klimaat in concurrentie? op 7 november 2018

Samenwerking in de keten van belang bij transitie om woningen van aardgas te laten gaan
Tijdens de plenaire opening gingen Diederik Samsom (voorzitter Klimaattafel gebouwde omgeving en oud PvdA-partijleider), Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI) en Karsten Klein (aanjager van het traject Beter Aanbesteden) met elkaar in gesprek over de gevolgen van klimaatveranderingen in de samenleving en de gebouwde omgeving. Diederik Samsom gaf aan dat de woningcorporaties de ‘startmotor’ zijn in de transitie om woningen van het aardgas te laten gaan. Doekle Terpstra vertelde dat installateurs bij deze transitie een andere rol zouden moeten aannemen, namelijk de rol van regisseur van de keten. De installateurs zouden naast installateur van de installatie ook als adviseur dienen op te treden en huiseigenaren tevens kunnen informeren over mogelijkheden voor financiering van de vervangingsvraag van installaties. Karsten Klein is van mening dat opdrachtgevers c.q. overheden in deze transitie ook dienen samen te werken in de keten. Om innovatie een kans te geven zouden opdrachtgevers c.q. overheden niet te veel moeten clusteren bij aanbestedingen om zo innovatie een kans te geven.

Boardroomsessie
Tijdens de Boardroomsessie gingen wethouders van gemeenten in de provincie Utrecht en de gedeputeerde van de provincie Utrecht met Samsom, Klein en Terpstra in gesprek over de concrete uitwerking van verduurzaming van de woningvoorraad in de praktijk. De ambities van de gemeenten zijn torenhoog terwijl Samsom toch vooral pleitte voor een aanpak in fases, te beginnen met corporatiewoningen. In een vragenronde gaf Samsom antwoorden op vragen van wethouders over bijvoorbeeld de mogelijkheid om geothermie te benutten en de snelheid waarmee woningen van het aardgas moeten gaan. Het voorstel van Bouwend Nederland om een Masterclass voor raadsleden te organiseren in de provincie Utrecht over de verduurzamingsopgave werd goed ontvangen.

Workshops
Ook dit jaar was tijdens de Marktdag een bonte mix aan sessies georganiseerd over interessante, actuele onderwerpen. Denk daarbij aan onderwerpen als: de Actieagenda Beter Aanbesteden; klimaatadaptatie via het dak?; CO²-reductie in GWW; waterdoorlatende verhardingen, klimaatbestendig?; veiligheid in aanbestedingen; verduurzamen door woningcorporaties; aan de slag met de nutsbedrijven en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.|

Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden, gemeente Utrecht, MKB INFRA, CUMELA Nederland, Inkoop Bureau Midden Nederland en Stadswerk hebben als organiserende partijen van de Marktdag zich ten doel gesteld om tijdens de Marktdag opdrachtgevers en opdrachtnemers nader tot elkaar te brengen om wederzijds contact en kennisdeling te bevorderen en met elkaar in gesprek te gaan over actuele bouw gerelateerde thema’s, zoals de gevolgen van klimaatveranderingen in de samenleving en de gebouwde omgeving. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement.

Door | 09-11-2018 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *