WATTJEMOETWETEN INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing. MKB-Utrecht werkt samen met VNO-NCW Midden om ondernemers te informeren.

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Informatieplicht energiebesparing
De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeren en terugverdienen
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

MKB-Nederland
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) werkt nauw samen met MKB- Nederland om ondernemers tijdig te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing. Hiertoe is de communicatiecampagne WATTjemoetweten.nl
gelanceerd. Voor die campagne heeft MKB-Nederland op zijn beurt de samenwerking gezocht met branche- en regionale partners, waaronder MKB-Utrecht en VNO-NCW Midden. Wij onderhouden korte lijnen met onze achterban en nemen onze verantwoordelijkheid om ondernemers te informeren, adviseren en activeren.

Om mee te beginnen

  • Check op WATTjemoetweten.nl direct of de Informatieplicht ook op jouw bedrijf van toepassing is
  • Check welke stappen je moet nemen om te voldoen aan de Informatieplicht
  • Waaronder: inloggen bij het eLoket via Mijn RVO
  • Daarvoor is e-herkenning nodig, een digitale identificatie. Als je nog geen e- herkenningsmiddel hebt, vraag die dan zo snel mogelijk aan, om extra wachttijden te voorkomen.
  • De registratie zelf kost 60 tot 90 minuten tijd.
  • Bereid je erop voor door alle gevraagde informatie vooraf te verzamelen en te ordenen. Het uitvoeren van een energiescan kan een handig hulpmiddel zijn.
  • Ga na of voor jouw sector een EML-lijst (energiemaatregelenlijst) is opgesteld.

Kijk op wattjemoetweten.nl voor heel veel praktische informatie. Je kunt daarnaast bij ons terecht voor tips en adviezen, maar bijvoorbeeld ook voor energiescans, waarmee je inzicht krijgt in de kosten en opbrengsten van energiebesparing.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@MKBUtrecht.nl

Door | 25-03-2019 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *