Provincie Utrecht als Circulaire Koploper

Grondstoffenakkoord

Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. Daarom hebben op 31 maart 2017 VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden en de Alliantie Cirkelregio ‘Utrecht CIRCULAIR’  georganiseerd. We zijn het gesprek aangegaan over de kennis en investeringsagenda aan de hand van een aantal thema’s, zoals bouw en demontage […]

High Growth Summit 2017: ‘Groeien naar een nieuwe wereld’

Op vrijdag 23 juni organiseren we samen met ondernemersplatform Port4Growth de tweede editie van het High Growth Summit. Het thema is dit jaar ‘groeien naar een nieuwe wereld’. Een wereld waar alle groeibedrijven goed gefinancierd zijn; een wereld waar we duurzaam ondernemen; een wereld waar de nieuwe klantbenadering gerealiseerdis en een wereld waar personeelsmobiliteit maximaal […]