Gezocht: Waterschapsbestuurders

Waterschapsbestuurder, iets voor u?
Op 20 maart 2019 zijn er in Nederland waterschapsverkiezingen. MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel zoeken de bestuurders voor de zetels die de belangen van het bedrijfsleven in het waterschapsbestuur vertegenwoordigen

Waarom is het waterschap belangrijk voor het bedrijfsleven?
Ondernemers betalen circa 20 procent mee aan de kosten voor het uitvoeren van deze taken. Het is daarom van groot belang, dat er vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven zitting hebben in het bestuur van een waterschap, zodat zij mede het beleid kunnen bepalen. Dit zijn zogenoemde geborgde zetels. Bij de vorige verkiezingen (2015) waren dat er voor deze groep 69 van de in totaal 641 zetels. Naast bedrijven zijn er ook 79 geborgde zetels voor de categorie Ongebouwd (agrariërs) en 29 voor Natuurterreinen. De meerderheid van de zetels – 464 – is (wettelijk) bestemd voor de groep Ingezetenen (burgers).

Wie kan zich kandidaat stellen?
De benoeming voor bestuurders namens het bedrijfsleven gebeurt via een open kandidaatstelling. Iedereen die zich verbonden voelt met het bedrijfsleven en de belangen voor deze categorie in het waterschap wil vertegenwoordigen, kan zich aanmelden. MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel zoeken kandidaten die binding hebben met het bedrijfsleven en bij voorkeur bestuurlijke ervaring, een goed netwerk en teamspeler zijn. Kijk voor meer informatie in de uitgebreide profielschets op de website van de Kamer van Koophandel.

Uw belangstelling gewekt?
Stuur tussen 1 april en 31 mei 2018 uw kandidaatstelling via e-mail naar waterschap@kvk.nl of per post naar: Kamer van Koophandel, t.a.v. waterschapsverkiezingen, Postbus 2852, 1000 CW Amsterdam.

Zie voor meer informatie: Klik hier.

Door | 26-04-2018 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *