Marktdag Ondernemend Samen Werken in Utrecht op 11 oktober 2017

Dankzij De Bouwagenda gaat provincie Utrecht aan de slag met vernieuwing in de bouw.

Wientjes, voorzitter van De Bouwagenda, en gedeputeerde Verbeek van de provincie Utrecht
geven tijdens de Marktdag in Utrecht op 11 oktober 2017 aan dat toekomstbestendig bouwen in
de provincie Utrecht nu gaat beginnen!

‘De Bouwagenda’, het nationale innovatieprogramma voor de hele bouwsector, loopt als een rode
draad door de Marktdag heen. De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor
maatschappelijke uitdagingen. Met dat doel heeft het kabinet het initiatief tot De Bouwagenda
genomen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werken hierin samen aan zaken die ons
en de toekomstige generaties allemaal aangaan: een toekomstbestendige infrastructuur, de
vernieuwing en verduurzaming van huizen, kantoren en bedrijfspanden en de integratie van ICT-
en datatoepassingen in de bouw.

Meerdere ondernemers- en overheidsorganisaties slaan tijdens de Marktdag in Utrecht de
handen ineen om het contact tussen opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen en
woningcorporaties) en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren tot stand te brengen. Op
diverse onderwerpen rondom aanbesteden en innovatie in de bouw is dit contact niet alleen
gewenst maar broodnodig. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere
samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement.
Daarom wordt op 11 oktober 2017 wederom de Marktdag Ondernemend Samen Werken in
Utrecht georganiseerd.

Het begint een traditie te worden: de Marktdag in Utrecht, waar jaarlijks zo’n 200 deelnemers uit
de bouwkolom elkaar ontmoeten om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan over de
nieuwste ontwikkelingen in toekomstbestendig bouwen en over vormen van samenwerken tussen
markt en overheid. Wat gaat goed? Wat kan beter? Kom inspiratie opdoen, ervaringen uitwisselen
en van elkaar leren. Het event waar u als partner van de bouwkolom bij wilt zijn.
Meld u aan en reserveer 11 oktober 2017 in de middag in uw agenda wanneer u in contact wilt
komen met opdrachtgevers of juist opdrachtnemers.
Voor wie interessant?

  • Bestuurders en medewerkers van overheden, netbeheerders en woningcorporaties
  • Beheerders van de fysieke leefomgeving
  • Medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen
  • Bouw- en infrabedrijven, installateurs, architecten, advies- en ingenieursbureaus

Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden, Provincie Utrecht,
gemeente Utrecht, Inkoop Bureau Midden Nederland en Stadswerk hebben zich ten doel gesteld
om opdrachtgevers en opdrachtnemers nader tot elkaar te brengen om wederzijds contact en
kennisdeling te bevorderen.

Workshops
Ook dit jaar is een bonte mix aan sessies samengesteld met interessante, actuele onderwerpen.

Marktdag
Alle opdrachtgevers (gemeenten, provincie, waterschappenen woningcorporaties) en
opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren in de provincie Utrecht zijn van harte welkom op
deze Marktdag. Kijk hier voor meer informatie over de Marktdag.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *