”Plannen regeerakkoord kunnen Nederland in versnelling brengen”

Het nieuwe regeerakkoord legt volgens MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland een goede basis. Wel vraagt het op diverse punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. ‘De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker en vormen de kern van ons NL Next Level programma. Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het ook goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten’, stellen de ondernemersorganisaties. ‘Alleen samen kunnen we de grote transities van deze tijd, zoals klimaat, met succes aanpakken. Wel is op diverse onderdelen aanpassing van de maatregelen gewenst.’

Ruimte voor extra investeringen
MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland verwelkomen de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid in het regeerakkoord. Dat vormde ook de kern van het NL Next Level-programma van de gezamenlijke ondernemingsorganisaties. ‘Met deze investeringsaanpak en de nieuwe investeringsbank (Invest-NL) legt het kabinet een belangrijke basis voor een nationaal Klimaat- en energieakkoord en publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteit en zorg.’ De ondernemersorganisaties menen dat een dergelijke aanpak ook voor digitalisering nodig is.

MKB-test komt er
De introductie van de lang bepleite MKB-test moet leiden tot een stevige en betere toets van nieuwe wet- en regelgeving op de uitvoerbaarheid en werkbaarheid in de praktijk van kleine en middelgrote bedrijven. Regels kunnen zo beter aansluiten op de praktijk van ondernemers en hen helpen om te groeien in plaats van belemmeren.

BTW-verhoging is een slechte zaak
Het kabinet kiest terecht voor substantiële tariefsverlaging voor burgers en ondernemers door verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (Vpb). Voor burgers staat daar wel de verhoging van het lage BTW-tarief tegenover. Daar blijven de ondernemersorganisaties kritisch over, omdat dit de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren raakt.

Werken en ondernemen wordt lonender
De tariefsverlaging voor alle IB- en Vpb-ondernemers is een positief signaal. Dit maakt ondernemen en investeren meer lonend en zorgt daarmee voor toekomstige werkgelegenheid. De ondernemersorganisaties zien de verlaging van de Vpb en het schrappen van de dividendbelasting als een belangrijke bijdrage aan een internationaal concurrerend belastingstelsel. Dit is belangrijk voor onze internationale positie in het licht van Brexit en de fiscale plannen van president Trump.

Kritisch op CO2-heffing
Kritisch zijn de ondernemingsorganisaties op de aankondiging van een nieuwe minimum CO2-prijs in het regeerakkoord. ‘De voorgestelde CO2-heffing mag niet leiden tot een verhoging van de elektriciteitsprijzen aangezien groene stroom de duurzame energiebron van de toekomst is’, aldus de organisaties.

Arbeidsmaatregelen in regeerakkoord
Positief is dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering is voor werkgevers om mensen aan te nemen. Goed is ook dat het kabinet de waarde van zzp’ers voor onze samenleving erkent. De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden. Daarbij moet goed worden bekeken hoe zaken uitpakken voor met name kleinere bedrijven. Zo moet ontslag makkelijker worden. De plannen voor loondoorbetaling moeten echt de belemmeringen in de praktijk wegnemen, zoals de zware re-integratie-verplichtingen, en tot lagere lasten voor mkb-ondernemers leiden. Daarnaast moet de gewenste duidelijkheid voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers er daadwerkelijk komen. De ondernemersorganisaties nemen graag de uitnodiging aan om met de vakbeweging en het kabinet samen te werken om de arbeidsmarktplannen verder te verbeteren en om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.

Werkgeverschap aantrekkelijker
Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland: ‘Ik ben blij dat het nieuwe kabinet er staat en dat het stappen zet om het werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken en bijvoorbeeld de door ons bepleite MKB-test invoert. De BTW-verhoging is alleen een slechte zaak en ook op een aantal andere punten is voor kleinere bedrijven meer nodig. We nemen de uitgestoken hand van het kabinet graag aan om daar samen vorm aan te geven.’

Door | 12-10-2017 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *