MKB-Utrecht presenteert standpunten Gemeenteraadsverkiezingen-2018

Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 presenteert MKB-Utrecht haar standpunten over de voor het lokale bedrijfsleven belangrijkste onderwerpen. De regio Utrecht is de meest competitieve regio van Europa en de draaischijf van Nederland. Het is in de regio Utrecht mooi wonen, recreëren en vooral goed zakendoen. Om de economische vitaliteit te behouden en te versterken zet MKB-Utrecht zich in om- samen met overheden- economische knelpunten op te lossen en economische groei te realiseren.

Het bedrijfsleven is immers van groot belang voor de gemeente en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en het tij te keren en onnodige belemmeringen weg te nemen of te voorkomen.

MKB-Utrecht roept gemeenten op een onderscheidende economische agenda voor de regio op te stellen, met daarbinnen bruisende binnensteden en vitale kernen. Er is noodzaak om economisch beleid af te stemmen met andere gemeenten, maar tegelijkertijd te streven naar onderscheidend vermogen.

Daarnaast vraagt MKB-Utrecht de gemeenten aandacht te geven aan een gezamenlijke aanpak van grote actuele maatschappelijke thema’s en te zorgen voor een mkb-vriendelijk ondernemersklimaat.

In de bijlage zijn (in willekeurige volgorde van belangrijkheid) een aantal thema’s benoemd die zich hiervoor uitstekend lenen, onder meer:

  1. Blijf investeren in het MKB
  2. Zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat
  3. Zorg voor een duurzame en bereikbare stad
  4. Maak werk van werk
  5. Zet rem op lokale lasten

MKB-Utrecht hoopt dat de politieke partijen in de regio Utrecht deze punten betrekken bij de voorbereidingen van hun partij op de komende gemeenteraadsverkiezingen en dat deze punten ter inspiratie dienen bij het opstellen en completeren van de verkiezingsprogramma’s.

Manifest Gemeenteraadsverkiezingen 2018 regio Utrecht van MKB Utrecht dd juli 2017 def

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *