Nationale Peiling Ondernemingsklimaat

Beste ondernemer,

Het ondernemingsklimaat in Nederland is een veelbesproken onderwerp, waar VNO-NCW en MKB-Nederland de nodige zorgen over hebben. Richting de formerende partijen benadrukken we dan ook sterk het belang daarvan. We moeten het in Nederland immers wel kunnen blijven verdienen. We staan voor grote maatschappelijke opgaven waarbij de rol van ondernemerschap en investeringen van ondernemers onmisbaar zijn. Maar willen ondernemers nog wel investeren in dit land?

Over die en andere vragen gaat de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat die wij nu voor de tweede keer laten uitvoeren. Door deze peiling jaarlijks te herhalen kunnen we een goed beeld opbouwen van de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat in ons land.

Graag horen wij van ondernemingen hoe zij het Nederlandse ondernemingsklimaat beoordelen, in hoeverre dat klimaat van invloed is op (de toekomst van) het bedrijf en welke thema’s en (omgevings)factoren daarbij met name een rol spelen. De uitkomsten van de peiling kunnen wij gebruiken in onze lobby.

Belangrijk is dat alle sectoren, regio’s en grootteklassen van bedrijven in de enquête goed vertegenwoordigd zijn. We zouden het daarom zeer op prijs stellen als u hieraan zou willen deelnemen. Hieronder vindt u de link naar de peiling:

https://app.collecthor.nl/cm/simple/48685/1863865304/cyzErLF1WJJuH1nxq3nGfKETQKuKuz6K4JETK-9l2_M

Het beantwoorden van de vragen kost slechts enkele minuten van uw tijd. De peiling sluit 9 februari.

Met onze hartelijke dank voor uw medewerking en een vriendelijke groet,

Leendert-Jan Visser
algemeen directeur MKB-Nederland

Door | 26-01-2024 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *