Ondernemers in provincie Utrecht getroffen door corona, maar veerkrachtig

In de provincie Utrecht zijn de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus bij ondernemers goed merkbaar. Bijna een derde van deze groep ervaart een omzetdaling van meer dan zestig procent. Dat blijkt uit een enquête die de overheden en werkgeversorganisaties uit de provincie Utrecht hebben gehouden. De enquête, die tussen 11 en 31 mei 2020 is ingevuld door ruim 5.600 ondernemers, laat ook de veerkracht van ondernemers in de regio zien: 55% werkt aan (innovatieve) oplossingen om het bedrijf weer open te stellen of in te richten voor de anderhalvemeter-samenleving. Een kwart verwacht zelfs vrijwel geen gevolgen van het coronavirus op hun onderneming.

Tweederde van de ondervraagde ondernemers ervaart een omzetdaling door de maatregelen tegen het coronavirus. Bij een kwart is sprake van een omzetdaling van 80 procent of meer. Het wegvallen van orders wordt ervaren als het grootste probleem: 37% van de ondervraagde ondernemers ervaart dit zelfs als een acuut probleem terwijl 13% antwoord dat de uitval van orders binnen drie maanden gaat spelen. De grootste kostenposten zijn salarissen en de huur. 40 procent van de respondenten stelt investeringen uit. Het gaat hierbij vooral om vervangingen en uitbreidingen.

Horeca en cultuur hardst geraakt
De sectoren horeca en cultuur merken meer dan gemiddeld de invloed van de coronacrisis. Deze ondernemers hebben vaak acute liquiditeitsproblemen. Dit sluit aan bij het algemene beeld in de sector: men heeft duidelijk meer te maken met wegvallen van orders, personeelsoverschotten en wegvallen van de aanvoer. Deze sectoren maken ook meer dan gemiddeld gebruik van de overheidsregelingen.

Behoefte en gebruik hulpmaatregelen
De landelijke, regionale en lokale overheden hebben financiële regelingen getroffen voor ondernemers. Ruim een derde van de ondernemers maakt hier gebruik van. De meest gebruikte regeling is uitstel van de landelijke belastingverplichtingen (19 procent). Daarna komt de NOW-regeling (18 procent) en de TOZO (15 procent). Toch geeft het grootste deel van de ondernemers aan geen gebruik te maken van de regelingen die de landelijke en regionale overheden bieden. Een meerderheid geeft aan voldoende te hebben aan de bestaande hulpvormen. Als extra maatregelen nodig zijn, vragen ondernemers om belastingvrijstellingen en structureel kapitaal.

Uiteenlopende toekomstverwachting
De meeste ondernemers zijn al bezig (geweest) met het aanpassen van de bedrijfsvoering, zoals thuiswerken en afstand houden. Over de gevolgen van corona in de toekomst zijn ondernemers verdeeld. Zeven op de tien verwacht negatieve gevolgen voor hun onderneming. Aan de andere kant verwacht één op de vier ondernemers (vrijwel) geen gevolgen van het coronavirus. Een kleine groep verwacht zelfs een positief effect. Ondernemers voor wie dat relevant is, passen hun onderneming aan aan de anderhalvemetersamenleving. In sectoren als ICT, financiën en zakelijke dienstverlening zijn veranderende werkwijzen of protocollen niet nodig of niet relevant. Dat geldt ook voor veel zzp’ers.

Over het onderzoek
De online enquête is uitgezet onder ruim 26.000 bedrijven en organisaties in de provincie Utrecht. Ook was de enquête via een open link in te vullen door bedrijven die niet via de mailing zijn benaderd. De resultaten van het rapport zijn gebaseerd op ruim 5.600 ingevulde enquêtes. Daarvan zijn er 2.500 ingevuld door zzp’ers, ruim 2.900 door bedrijven met 1 tot 50 werknemers, en 220 door bedrijven met meer dan 50 werknemers. De respons is evenwichtig verdeeld over de Utrechtse regio’s en over de verschillende bedrijfstakken. Dit was de eerste peiling in een reeks van drie die zich specifiek richten op de gevolgen van de coronacrisis voor het regionale bedrijfsleven. De partners in de regio (VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden, Economic Board Utrecht, provincie Utrecht, gemeente Amersfoort en de gemeente Utrecht) hebben gezamenlijk dit onderzoek opgesteld. Zij willen weten wat er leeft bij ondernemers, om daar beter op in te kunnen spelen en uiteindelijk samen sterker uit de crisis te komen.

Klik hier voor het rapport met de complete van de Ondernemerspeiling corona provincie Utrecht.

Door | 22-06-2020 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *