Provincie Utrecht als Circulaire Koploper

Grondstoffenakkoord

Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. Daarom hebben op 31 maart 2017 VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden en de Alliantie Cirkelregio ‘Utrecht CIRCULAIR’  georganiseerd. We zijn het gesprek aangegaan over de kennis en investeringsagenda aan de hand van een aantal thema’s, zoals bouw en demontage en biobased economy, afvalvrije gebieden en kantoren. Hiermee willen we vanuit de provincie Utrecht inbreng leveren in het Grondstoffenakkoord, maar ook bestaande initiatieven versnellen en opschalen, bijvoorbeeld door haalbare businesscases te ontwikkelen.

Circulaire koploper

Provincie Utrecht heeft stevige ambities en wil in Den Haag de regionale invulling van de nationale agenda’s over het voetlicht brengen. Als opmaat hebben op 31 maart 2017 maar liefst 70 partijen in het provinciehuis Utrecht gesproken over circulaire thema’s die voor provincie Utrecht van groot belang zijn. Onder deskundige leiding van Petra Boom zijn projecten, initiatieven en ideeën geïnventariseerd. Vervolgens zijn de initiatieven met de grootste impact voor de provincie Utrecht in stemming gebracht. Items die hoog scoren zijn: circulair inkopen door overheden, een regionaal investment fund voor circulaire economie, grondstoffenpaspoort en de ontwikkeling van reshoring activiteiten. De gezamenlijke ambitie van de organiserende partijen is om de provincie Utrecht koploper te maken in de circulaire economie.

Door | 13-04-2017 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *