Verslag Statenontbijt VNO NCW Utrecht en MKB Utrecht

Statenontbijt Utrecht: De stand van zaken één jaar na de provinciale verkiezingen Utrechtse Statenleden in gesprek met ondernemers over ondernemersthema’s Exact één jaar na de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 is het tijd om de tussenbalans op te maken. Wat is de stand van zaken rondom de beloftes die de politieke partijen in de Provincie Utrecht tijdens de provinciale verkiezingen aan de ondernemers in de Provincie Utrecht deden. Om dit in beeld te brengen organiseerden VNO-NCW Midden en MKB-Utrecht op 18 maart 2016 bij Sodexo in Breukelen een ‘Statenontbijt’ met ondernemers uit de Provincie Utrecht en Utrechtse Statenleden. Zeven Statenleden van verschillende partijen namen deel aan de discussie met de ondernemers. Thema’s waarover de ondernemers met de Statenleden in gesprek gingen waren onder andere: bereikbaarheid, snel internet (glasvezel), arbeidsmarkt en regeldruk.

Bereikbaarheid
De discussie over bereikbaarheid ging met name over de tunneldosering van de Leidsche Rijntunnel op de A2 wat leidt tot veel files. Bij verschillende tunnels in Nederland doseert Rijkswaterstaat het verkeer om te voorkomen dat er file in de tunnel ontstaat. Hierdoor verschuift de file meer dan eens naar een ander knelpunt, met daarin afritten en knooppunten. Daardoor staan automobilisten onnodig vast en worden files langer. In tegenstelling tot wat wel wordt beweerd zorgt tunneldoseren dus in veel gevallen voor extra file: het is niet simpelweg een verplaatsing van de file die anders na de tunnel staat. Zo meldde de minister van Milieu en Infrastructuur in de zomer van 2015 dat het verkeer in de Leidsche Rijntunnel 140 keer per maand wordt gedoseerd (gemeten per rijrichting en per tunnelbuis). De mate waarin gedoseerd wordt hangt af van de filegevoeligheid van het wegvak na de tunnel: hoe vaker zich daar file vormt hoe groter het risico is dat er gedoseerd moet worden. Mogelijk gaat in de tweede helft 2016 een pilot van start om met behulp van slimmere inzet van techniek en hulpmiddelen de tunneldosering in de Leidsche Rijntunnel te optimaliseren, zodat er een betere doorstroming door de tunnel komt. De Provincie Utrecht zet zich in om te realiseren dat deze pilot in 2016 van start gaat.

Snel internet
Snellere internetverbindingen was een ander belangrijk gespreksthema. Door meer massa te creëren kan bereikt worden dat providers zich interesseren voor de plaatsen in de provincie waar snel internet nog niet goed geregeld is. Er ligt een raadsvoorstel die dit kan ondersteunen en die voorziet in een investeringsfonds.

Arbeidsmarkt
De Provincie Utrecht heeft meer te maken met het thema arbeidsmarkt dan je op het eerste gezicht zou denken. Sodexo heeft bijvoorbeeld veel mensen in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid blijft echter achter als het gaat om het bieden van werk aan deze doelgroep. De ondernemers merken dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt erg lastig is. De overheid moet hierin de regie nemen. Een positief voorbeeld is gemeente Amersfoort die met onderwijs en ondernemers vijf speerpunten heeft geformuleerd, een fonds heeft opgericht en waar mooie dingen gebeuren met het MBO. De Provincie Utrecht kan een rol spelen door vraag en aanbod zichtbaar te maken en onderzoek en experimenten te ondersteunen. In de Provincie Utrecht is het ‘Leerwerkloket’ beschikbaar dat in haar rol als ‘makelaar’ onderwijsinstellingen en ondernemers bij elkaar kan brengen.

Regeldruk en bureaucratie
De Provincie Utrecht heeft de regie genomen met betrekking tot aanpak van kantorenleegstand en dat werpt vruchten af. Een knelpunt is de retail. De Provincie Utrecht heeft als enige provincie (nog) geen detailhandelsvisienota. Daar komt verandering in, een onderzoek loopt. Ondernemers ervaren geen noemenswaardige regeldruk vanuit de provincie. Er moet met meerdere partijen gelaveerd worden.

Afstand provincie en bedrijfsleven
Een ander gespreksthema was de behoefte aan meer nabijheid tussen provincie en bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van expertmeetings waarbij beleidsmedewerkers (geen bestuurders) van overheid en bedrijven gekoppeld worden.
De open en ontspannen sfeer tijdens de discussies van het ‘Statenontbijt’ werd gewaardeerd door de aanwezigen alsmede de inspirerende werkvorm waarin de discussies waren vormgegeven. Zowel de Statenleden als de ondernemers vinden een dergelijke bijeenkomst in 2017 voor herhaling vatbaar. VNO-NCW Utrecht en MKB-Utrecht pakken dit in 2017 graag op.

Door | 15-04-2016 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *