Inspirerende Marktdag Ondernemend Samen Werken in Utrecht op 11 oktober 2017

De Marktdag heeft toekomstbestendig bouwen in de provincie Utrecht extra impuls gegeven.

Bernard Wientjes, voorzitter van ‘De Bouwagenda’, en gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van
de provincie Utrecht hebben tijdens de Marktdag Ondernemend Samen Werken op 11 oktober 2017
opdrachtgevers en opdrachtnemers in de provincie Utrecht opgeroepen toekomstbestendig bouwen
daadkrachtig op te pakken.

Wientjes gaf aan: “Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door
een revolutionaire aanpak in de bouw. ‘De Bouwagenda’ bevat ambitieuze plannen voor de aanpak
van grote maatschappelijke opgaven. Het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de
vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen en het gezond maken van scholen heeft
topprioriteit. Er is een revolutie in de bouw nodig; als we nu niet anders gaan bouwen zijn we te laat.
Zo moeten er zeven miljoen huizen van het gas gekoppeld worden, vier- tot zevenduizend scholen
hebben lokalen met een volstrekt ongezond binnenklimaat. Steden kunnen hun regenwater niet kwijt
en de komende jaren is 100.000 kilometer riolering aan vervanging toe. Als je dat effectief wilt gaan
aanpakken, dan moeten overheid, bedrijfsleven en wetenschap met elkaar om tafel. Er is in
Nederland geld genoeg voor verduurzaming. Laat pensioenfondsen investeren in duurzame scholen.
Voor het opknappen van huurhuizen moet de overheid de woningcorporaties in staat stellen om de zo
gehate verhuurdersheffing in te zetten om hun huizen duurzaam te maken. ‘De Bouwagenda’ is de
Haarlemmerolie die zaken in beweging brengt.”

In diverse workshops kwamen thema’s van toekomstigbestendig bouwen aan bod, zoals ‘gasloos
bouwen’ en ‘langer thuis wonen’. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gingen hierover met elkaar in
gesprek. Bernard Wientjes is het eens met Natuur en Milieu. Ook hij vindt dat het onverstandig is om
nu nog zo veel huizen aan te sluiten op aardgas. Hij noemt de bouwwereld te conservatief. "Wij willen
maar één ding: dat we zo snel mogelijk huizen bouwen die 'nul op de meter' hebben, die geen
gasaansluiting meer hebben, en we vinden het natuurlijk doodzonde dat er nu huizen gebouwd
worden die later uiteindelijk weer gestript en duurzaam gemaakt moeten worden.

Met betrekking tot het thema zorg en wonen: ‘’In 2040 telt Nederland 4,7 miljoen 65-plussers,
waarvan 2 miljoen 80-plussers. Het aantal huizen dat geschikt is voor thuis wonen blijft achter bij de
groei van 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort aan geschikte woningen van 86.000 op
tot 750.000 huizen. De bouw moet inzetten op technische en sociale innovatie. Het ontwikkelen van
technologische vernieuwingen zoals slimme duurzame diensten moet gecombineerd worden met het
vergroten van sociale cohesie op wijk- en straatniveau.’’

Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden, Provincie Utrecht,
gemeente Utrecht, Inkoop Bureau Midden Nederland en Stadswerk hebben als organiserende
partijen van de Marktdag zich ten doel gesteld om tijdens de Marktdag opdrachtgevers en
opdrachtnemers nader tot elkaar te brengen om wederzijds contact en kennisdeling te bevorderen en
toekomstbestendig bouwen een extra impuls te geven. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en
vertrouwen leidt tot betere samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en
een goed rendement.

Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde Provincie Utrecht en Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda.
Door | 13-10-2017 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *