MKB-Utrecht roept gemeenten op tot invoering MKB-Toets

Gemeenten moeten nieuwe regels en beleid voortaan vooraf gaan onderwerpen aan een lokale MKB-Toets. Dat zorgt er niet alleen voor dat ondernemers er beter mee uit te voeten kunnen, het vergroot ook het draagvlak en de onderlinge samenwerking en draagt zo bij aan een beter functionerende lokale economie.

In navolging van dit pleidooi van de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, roept MKB-Utrecht de gemeenten op ook de lokale MKB-Toets in te voeren.

Regels en bureaucratie
‘Ondernemers moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van regels en bureaucratie van de overheid’, stelt Anton Verbunt, voorzitter MKB-Utrecht. Het kabinet heeft de MKB-Toets al ingevoerd, nu is het de beurt aan gemeenten. Want juist op lokaal niveau maken mkb- ondernemers het verschil. Zo’n MKB-Toets is een kans voor gemeenten om de lokale economie te versterken en de samenwerking met de lokale bedrijven te verbeteren. Makkelijk uitvoerbare regels zijn goed voor het ondernemersklimaat, een gelijk speelveld (door hogere naleving), het innovatievermogen & de groeipotentie van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid.

Het is een veelgehoorde klacht van kleine en middelgrote bedrijven dat ook op lokaal niveau regelgeving nu vaak te veel tijd en ergernis kost. Regels waarvan geen ondernemer begrijpt waarvoor ze dienen, maar waarvan hij of zij wel hinder ondervindt. Plotselinge wijzigingen in een algemene plaatselijke verordening of in de eisen voor een terras- of bouwvergunning die nadelig voor hen uitpakken.

‘Betrek ondernemers daarom vooraf bij wijzigend beleid. Dat voorkomt veel narigheid en reparatie achteraf. Wees mkb-vriendelijk, investeer in je lokale ondernemersklimaat. Dat betaalt zichzelf dubbel en dwars terug´.

Door | 20-02-2020 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *