‘Patstellingen en dilemma’s in het ontslagrecht oplosbaar in mediation’

Download Presentatie

Met de invoering van het ‘nieuwe ontslagrecht’ per 1 juli 2015 wil het kabinet het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper voor werkgevers maken. Bij ondernemers bestaan er echter veel vragen over de veranderingen die hebben plaatsgevonden met de invoering van deze nieuwe ontslagregels.

Ook wij hebben vanuit onze achterban de laatste maanden veel vragen ontvangen over de veranderingen die hebben plaatsgevonden met de invoering van het ‘nieuwe ontslagrecht’. Dat was voor MKB-Noord en VNO-NCW Noord reden om een bijeenkomst te organiseren over één van de mogelijkheden binnen het ontslagrecht, namelijk mediation.

Deze bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de Mediation Academie Groningen, vond plaats in het Karmelklooster in Drachten. De volle zaal maakte duidelijk dat het onderwerp mediation leeft onder noordelijke ondernemers. De bijeenkomst stond in het teken van de vraag: Wat kan mediation voor u betekenen en besparen in een ontslagprocedure?

Tijdens de bijeenkomst werd dieper ingegaan op de verschillende routes (UWV, kantonrechter, hoger beroep, mediation) die er nu zijn wanneer een arbeidsovereenkomst beëindigt wordt. Ook was er aandacht voor de betekenis van dossiervorming, de voor- en nadelen van mediation in geval van ontslag en de vraag waarop gelet moet worden bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst in geval van beëindiging met wederzijds goedvinden.

Mediation
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. “Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter”, zeggen Ingrid Munneke en Judith Bos van de mediation Academie tijdens de bijeenkomst. “Bij mediation ga je zelf aan de slag, samen met de andere betrokkenen in dialoog, om een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar lastig is op te lossen. Een onafhankelijke mediator begeleidt de deelnemers in dit proces.”

Door | 02-01-2016 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *