Resultaten vierde Ondernemerspeiling provincie Utrecht

Meer ondernemers ervaren omzetdaling dan -stijging. Daarnaast neemt ook het verwachte effect van de negatieve factoren af. In de horeca- en cultuursector worden de landelijke steunmaatregelen steeds vaker benut, met meer dan de helft van de ondernemers die hier gebruik van maken. Ten opzichte van in november 67 procent, wordt er nu door 51 procent negatieve effecten van corona voorzien. Dit blijkt uit de vierde ondernemerspeiling provincie Utrecht over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. 

Rapportage vierde Ondernemerspeiling provincie Utrecht

De enquête onder ondernemers in de provincie Utrecht werd in april 2021 uitgevoerd. De eerste enquête vond in mei 2020 plaats, de tweede in juli 2020 en de derde in november 2020. Meer dan 1.000 ondernemers vulden de vragenlijst in. De peilingen worden uitgevoerd in een samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein, regio Gooi en Vechtstreek, Economic Board Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden.

Effect van negatieve gevolgen neemt af
Een ruime meerderheid van de ondernemers (71%) verwachtte in april 2021 effecten voor de bedrijfsvoering als gevolgen van het coronavirus. Dit is minder dan bij de vorige meting (november 2020). Een op de vijf ondernemers (23%) hadden last van het wegvallen van orders. 10% had liquiditeitsproblemen en 45% van de ondernemers noteerde in maart 2021 een lagere maandomzet dan in september 2020.

Om huisvestingskosten structureel te verlagen, zette een op de twintig ondernemers stappen door de huur geheel of gedeeltelijk op te zeggen of het pand te koop te zetten.

Werkgelegenheid
Bij bijna twee derde (63%) van de ondernemers met personeel heeft het coronavirus gevolgen op de werkgelegenheid binnen het bedrijf. 9% nam afscheid van personeel of was dat van plan te doen. Daarnaast had 15% meer personeel dan werk, maar werden medewerkers in dienst gehouden. Bij 17% was er ook groei: zij namen juist medewerkers aan.

Ruim de helft wil in 2021 investeren in bedrijf
De meerderheid van de ondernemers (56%) wil in 2021 bedrijfsinvesteringen doen. Het investeren in nieuwe producten of diensten (26%) en digitalisering/automatisering (22%) worden het meest genoemd. Een op de vijf ondernemers (21%) wil investeren in marketing. Kleinere bedrijven en bedrijven in de horeca- en cultuursector hebben gemiddeld minder investeringsplannen.

Driekwart ondernemers past zich makkelijk aan
Een op de vijf ondernemers (21%) past zich altijd gemakkelijk aan de nieuwe situatie aan (Figuur 7.1). Nog eens 51 procent zegt dit vaak te kunnen. Een klein deel van de ondernemers (5%) mist vaak steun van familie of vrienden. De behoefte aan advies over de financiële en/of persoonlijke situatie is beperkt.

 

Foto gemaakt door: Utrecht Marketing/Ramon Mosterd/Juri Hiensch

Door | 07-07-2021 | Regionaal Nieuws | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *